03-475 Warszawa, ul.T.Borowskiego 2

tel. (22) 818-24-42

autosprawni@cebron.pl

Sprzeglo automatyczne

 

SA

Z dniem 31 maja 2019 produkcję wygaszono.

Urządznie SA( Sprzegło automatyczne) to produkt Polski firmy CEBRON. Dydykowany jest dla osób z dysfunkcją nogi lewej lub brakiem obu konczyn  dolnych. Podstawowym elementem urządzenia SA jest siłownik podciśnieniowy, który w sposób automatyczny steruje pracą sprzęgła, powodując jego wysprzęglenie w czasie jazdy gdy  kierowca dotyka dźwigni zmiany biegów lub zasprzęglenie po zdjęciu ręki z dźwigni zmiany biegów i dodaniu gazu.

Odpowiednie sterowanie pedałem sprzęgła odbywa się również podczas ruszania, zmian biegów i zatrzymywania samochodu.