03-475 Warszawa, ul.T.Borowskiego 2

tel. (22) 818-24-42

autosprawni@cebron.pl

Dofinansowanie

 

   „Aktywny samorząd” w 2020 roku. – będą dofinansowania z PFRON


Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym m.in.:
Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,

Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu,

Maksymalna kwota dofinansowania w ramach modułu I, Obszar A wynosi, w przypadku:
w Zadaniu 1 – 10.000 zł, z czego na zakup siedziska/fotelika do przewozu osoby niepełnosprawnej – 6.000 zł,
w Zadaniu 4 – 4.000 zł;

Udział własny wnioskodawcy w module I, Obszar A - Zadania: 1 i 4 wynosi co najmniej 15% ceny brutto zakupu/usługi
W 2020 roku preferowane są wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które:
a) są zatrudnione - liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 25,
b) posiadają podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złożyły wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w SOW – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,
c) złożyły wniosek w pierwszym półroczu 2020 roku – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,
d) w 2019 lub w 2020 roku zostały poszkodowane w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 5

Wnioski można składać od 1 marca do 30 sierpnia 2020r.
Więcej informacji na stronie PFRON

   „Aktywny samorząd” w 2019 roku


Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd" w 2019 roku.
W 2019 roku realizowane będą takie formy wsparcia jak na przykład w Module I:

1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
- Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
- Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu);

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków ustala Realizator programu (samorząd powiatowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy). Formularze wniosków są dostępne u Realizatora programu. Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada dnia 31 sierpnia 2019 r. Zarząd PFRON w 2019 roku zwiększył maksymalną kwotę dofinansowania w dotychczasowych zadaniach:

- zakup/montaż oprzyrządowania samochodu dla osoby z dysfunkcją narządu ruchu - z kwoty 8.000 zł do 10.000 zł
- zakup/montaż oprzyrządowanie samochodu dla osób z dysfunkcją słuchu – 4.000 zł, Wymagalny udział własny w przypadku zadań w Module I:
- zakup/montaż oprzyrządowania samochodu – 15%.

Po więcej informacji zapraszam do kontaktu mailowego lub telefonicznego: autosprawni@cebron.pl (+48 505 109 002).

   „Aktywny samorząd” w 2018 roku – będą dofinansowania z PFRON


   „Aktywny samorząd” w 2018 roku – będą dofinansowania z PFRON m.in. na:

   Moduł I Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu.
Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 8.000 zł.
Udział własny wnioskodawcy to 15% ceny brutto zakupu/usługi.

Wnioski mogą składać osoby niepełnosprawne, które:
a) są zatrudnione lub zarejestrowane w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna lub jako osoba poszukująca pracy
b) w 2017 lub w 2018 roku zostały poszkodowane w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie ustala Realizator programu czyli samorząd powiatowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy. Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada dnia 30 sierpnia 2018 r. Więcej informacji na stronie PFRON

   DOFINANSOWANIE z Państwowego Funduszu Rehabilitadji Osób Niepełnosprawnych


   Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017 roku.

   Na rok 2017 w ramach programu "Aktywny Samorząd" PFRON przeznaczył na adaptację pojazdów dla osób niepełnosprawnych dofinansowanie w wysokości maksymalnie do 5000 zł.

   Realizatorami Programu są samorządy powiatowe czyli PCPR oraz poszczególne MOPR, MOPS.

   Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie ustala samorząd powiatowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy.

   Druki wniosków są dostępne do pobrania m.in. na stronie WCPR w zakładce dokumenty do pobrania, zakładka – Dofinansowanie w ramach programu, Aktywny samorząd” http://www.wcpr.pl/osoby-niepelnosprawne/aktywny-samorzad/. Wnioski można składać osobiście w siedzibie Urzędu lub za pośrednictwem poczty.


   Pomoc w uzyskaniu kredytu na preferencyjnych warunkach na zakup naszych urządzeń.
Skontaktuj się z nami w celu uzyskania informacji.   DOFINANSOWANIE z Państwowego Funduszu Rehabilitadji Osób Niepełnosprawnych

   W dniu 22 lutego 2016 roku Zarząd PFRON przyjął kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" w 2016 roku.

   Na rok 2016 w ramach programu "Aktywny Samorząd" PFRON przeznaczył na adaptację pojazdów dla osób niepełnosprawnych dofinansowanie w wysokości maksymalnie do 5000 zł.

   Realizatorami Programu są samorządy powiatowe czyli PCPR oraz poszczególne MOPR, MOPS.

   Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie ustala samorząd powiatowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy.

   Druki wniosków są dostępne do pobrania na stronie WCPR w zakładce dokumenty do pobrania, zakładka - Dofinansowanie w ramach programu "Aktywny Samorząd".
http://www.wcpr.pl/osoby-niepelnosprawne/aktywny-samorzad/