03-475 Warszawa, ul.T.Borowskiego 2

tel. (22) 818-24-42

fax. (22) 619-43-10

autosprawni@cebron.pl

Dofinansowanie

 

   DOFINANSOWANIE z Państwowego Funduszu Rehabilitadji Osób Niepełnosprawnych


   Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017 roku.

   Na rok 2017 w ramach programu "Aktywny Samorząd" PFRON przeznaczył na adaptację pojazdów dla osób niepełnosprawnych dofinansowanie w wysokości maksymalnie do 5000 zł.

   Realizatorami Programu są samorządy powiatowe czyli PCPR oraz poszczególne MOPR, MOPS.

   Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie ustala samorząd powiatowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy.

   Druki wniosków są dostępne do pobrania m.in. na stronie WCPR w zakładce dokumenty do pobrania, zakładka – Dofinansowanie w ramach programu, Aktywny samorząd” http://www.wcpr.pl/osoby-niepelnosprawne/aktywny-samorzad/. Wnioski można składać osobiście w siedzibie Urzędu lub za pośrednictwem poczty.


   Pomoc w uzyskaniu kredytu na preferencyjnych warunkach na zakup naszych urządzeń.
Skontaktuj się z nami w celu uzyskania informacji.   DOFINANSOWANIE z Państwowego Funduszu Rehabilitadji Osób Niepełnosprawnych

   W dniu 22 lutego 2016 roku Zarząd PFRON przyjął kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" w 2016 roku.

   Na rok 2016 w ramach programu "Aktywny Samorząd" PFRON przeznaczył na adaptację pojazdów dla osób niepełnosprawnych dofinansowanie w wysokości maksymalnie do 5000 zł.

   Realizatorami Programu są samorządy powiatowe czyli PCPR oraz poszczególne MOPR, MOPS.

   Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie ustala samorząd powiatowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy.

   Druki wniosków są dostępne do pobrania na stronie WCPR w zakładce dokumenty do pobrania, zakładka - Dofinansowanie w ramach programu "Aktywny Samorząd".
http://www.wcpr.pl/osoby-niepelnosprawne/aktywny-samorzad/