03-475 Warszawa, ul.T.Borowskiego 2

tel. (22) 818-24-42

fax. (22) 619-43-10

autosprawni@cebron.pl

Targi Rehabilitacji i Sprzętu Rehabilitacyjnego w Sosnowcu


Targi Rehabilitacji i Sprzętu Rehabilitacyjnegow Sosnowcu już za nami. Bardzo dziękujemy!
Pokazy pojazdów dostosowanych dla osób z niepełnosprawnościami cieszyły się dużym zainteresowaniem.